• about_us_banner

תפקיד בתעשייה

תפקיד בתעשייה

partner-img

ספק זהב למבנה חומרת האוזניות

יצרנית מובילה בסין בהספק גבוה תעשיית מחברים

ספק מועדף למערכת חשמל להעברת רכבות

ספק מועדף לרכב חירום, מערכת חשמל ומעלה חיבור לחשמל

ספק זהב עבור BOSE/AKG/JBL

תאגיד הרשמי הרשמי במדינה השותף של סין

ספק מוקצה ל- huawei

ספק מוקצה לקו המוצרים של led לפיליפס

מפעלים לאומיים בתחום הטכנולוגיה הגבוהה והחדשה

מועצת שנזן לקידום עסקים אלקטרוניים